Kulturarvens tool-apps til crowdsourcere – hvor er de?


I appén "Årets dagar" som handler om livets fester, kan brugere bidrage til appéns præsentation med fotos via instagram
I appén “Årets dagar” som handler om livets fester, kan brugere bidrage til appéns præsentation med fotos via instagram

Efterhånden har rigtigt mange museer og arkiver apps. Og hvis ikke, så er de i gang med at lave nogen. Men er der ikke noget, der mangler?

De apps som kulturarvsinstitutioner skaber er stærkt fokuserede på at videregive information. Der er rigtigt mange “tur-apps”, som skal give brugeren kulturhistorisk viden om de steder hun besøger.

Nogle er til brug for ture “ude i landet” fx:
Oldtidsglimt (100 – 500 brugere)
Historisk Atlas (10.000-50.000 brugere)
1001 Fortællinger (10.000-50.000 brugere)
Øret til Væggen (500-1.000 brugere)
Borgcenter (500-1.000 brugere)
Stevns Klint – Kalklandet (500-1.000 brugere)
Digitale tråde over landskabet (100-500 brugere)

Andre er tænkt som “digitale foldere” eller “digitale udstillingskataloger” til brug på institutionen, fx:
SMK – Matisse
(500-1.000 brugere – særudstillingsapp)
Åbning mod øst (10-50 brugere – særudstillingsapp)
Enerigikrisen 1973 (100-500 brugere – undervisningsapp)
Trapholt (100-500 brugere)
SMK- Hammershøi (1.000-5.000 brugere)
Den Gamle By (1.000-5.000 brugere)
Danmarks Industrimuseum (100 – 500 brugere – med “fotobooth”)
(Tallene angiver antal downloads fra Google Play – dvs. at iPhone-brugere ikke indgår)

Fælles for dem alle er, at institutionen deler viden – fx som i et katalog eller en guide.

En anden type apps så småt begyndt at melde sig på banen – apps, hvor brugeren også selv kan bidrage. Det gælder fx “Kongehuset” (5.000 – 10.000 brugere) og den svenske “Årets dagar” (1.000-5.000 brugere) som er lavet af Nordiska Museet. Et andet eksempel kunne være platsr (100-500 brugere) fra Riksantikvarieämbetet. I den sidstnævnte kan brugeren selv skabe nye lokationer, i de to andre kan der bidrages med fotos, enten gennem “indsendelse” eller ved tags.

Men mangler de egentlige tool-apps ikke stadigvæk? Apps, der understøtter den historie-interesserede og derfor er med til at skabe nyt indhold og nye ressourcer, der også kan tilgås af andre. Det kunne fx være amatørarkæologen eller “detektormanden”, som bruger en app til at bestemme, fotografere, registere, geolokalisere og dele sine fund. Det kunne være slægtsforskeren, som tager og uploader fotos af gravsten, for at lægge dem i en stadigt voksende database, der også kan søges online. En app, som oparbejder “viden” om at læse gotisk håndskrift ville sikkert også blive modtaget med interesse. Et andet scenarie kunne være lokalhistorikeren, der udbygger en base med folketællinger, ved at tage billeder af de huse og steder, som tællingens personer beboede.

I takt med, at flere og flere institutioner går i gang med projekter, der er baseret på crowdsourcing, vil behovet for nye redskaber melde sig.  Det vil være naturligt, at en del af disse virker på andet en stationær computer. Især, hvis de interesser og ressourcer der skal understøttes, hænger sammen med objekter og miljøer i landskabet. Så hvornår ser vi de første, “rigtige” tool-apps til kulturarv? Eller måske findes de allerede……

En kommentar

Der er lukket for kommentarer.