Wikipedia, arkiver, museer og Academia


For nylig holdt jeg et oplæg til Wikiday i København. Emnet var museer og Wikipedia. Hvorfor bidrager vi ikke allesammen meget mere til Wikipedia?

Der er næppe nogen institution, der kan gøre Wikipedia rangen stridig som vidensformidler. Heller ikke, når det gælder kulturarv. De eksempler, som jeg selv har mulighed for at se, viser med temmelig stor tydelighed, at et opslag i Wikipedia kan have langt større websynlighed og gennemslagskraft, end en side på selv en nok så troværdig og hæderkronet institutions website.

De fleste har oplevet at google et emne, og finde, at Wikipedia-opslaget er i top. Men det er kun én brug af Wikipedias indhold. Der er mange af de digitale ressourcer, som vi bruger hver dag, som trækker indhold fra Wikipedia – fx OpenStreetmap, Panoramio og Google Earth, Facebooks community pages og Google Knowledge Graph. Der er med andre ord god grund til at interessere sig for indholdet på Wikipedia, hvis man gerne vil skabe digitalt – og gratis – indhold, der kan gøre verden klogere.

Verden over er mange institutioner allerede i gang, og har gennemført forskellige projekter. Flere har fx doneret billeder og haft en “wikipedian in residence” ansat i kortere eller længere tid. Senest har National Archives i Washington valgt at ansætte en permanent wikipedianer. Det er et godt og spændende skridt – men kan én person formidle, opdatere, ajourføre og diskutere en hel institutions viden? Er “professionelle wikipedianere” vejen frem – eller er det snarere, at institutionerne og deres ansatte selv begynder at arbejde mere med Wikipedia?

Der er utvivlsomt mange grunde – både gode og mindre gode – til det, hvis forskere og fagpersoner ikke bidrager. En meget hurtig voxpop på min egen Facebook-væg nævnte flere mulige grunde, fx manglende tid og frygt for, at ens bidrag ville blive ændret til noget forkert. Jeg tror, at mange vil nikke genkendende til flere af bekymringerne – undertegnede inklusiv. Men er dette de vigtigste barrierer og er det noget, som måske kunne ændres?

Er du borger i Academia og ansat på arkiv eller museum? Har du lyst at dele holdninger til og erfaringer med Wikipedia? Det er kun 8 små spørgsmål, og resultaterne vil naturligvis blive delt her på bloggen. DELTAG I SURVEY