Dynamiske pdf-dokumenter fra Kulturhistorisk Museum


oseberg-fiskefad

Vi er vant til, at pdf dokumenter er pæne, og fint layoutede – men også lidt kedelige og statiske. Sådan er det ikke mere.

Tidligere var der ikke de samme formidlingsmæssige muligheder i pdf som i fx HTML5 eller i flash, som var meget populært for nogle år siden. Men pdf kan godt indeholde meget dynamiske elementer, og dermed give nye muligheder for både formidling og forskning.

Kulturhistorisk Museum i Oslo er der gennem et stykke tid gjort forsøg med 3D-scanning af genstande fra Oseberg-fundet. De norske museumsfolk står overfor dén udfordring, at de konserveringsmetoder, som blev brugt for ca. 100 år siden, da skibet og dets indhold blev fundet, har været utilstrækkelige. Den alunkonservering, som man brugte den gang, betyder at genstandene i dag nedbrydes indefra (Kulturhistorisk Museum har en lidt længere beskrivelse for konserveringsinteresserede)

Der arbejdes naturligvis på at finde en løsning for genstandenes fortsatte bevaring. I forbindelse med dette arbejde bliver en del af objekterne 3D-scannet og gjort tilgængelige i dynamiske pdf-dokumenter. I pdf-dokumenterne kan brugeren manipulere genstandene på forskellig måde. De kan drejes og zoomes, og lyssætningen kan ændres.  Brugeren har mulighed for at lave forskellige tværsnit af genstanden, måle dens forskellige dele og zoome, panne m.m. imens, således at tværsnit, mål, etc. kan ses og bruges fra alle tænkelige vinkler.

Et hurtigt indtryk er, at denne form for tilgængeliggørelse må kunne gøre genstandene brugbare for mange målgrupper. Kunsthåndværkeren, producenten af museumskopier – samt naturligvis forskeren og den studerende, der ikke behøver at have fat i de originale objekter. Genstandene kan nærstuderes i detaljer, uden at det nødvendigvis kræver en tur med Oslo-båden.

Links:
3D-scanninger i pdf på Kulturhistorisk Museum

2 Kommentarer

Der er lukket for kommentarer.