1864 billeder – på tur i Google Earth


Google Earth er en glimrende, men måske også lidt overset formidlingsplatform. Her kan billederne fra Statens Arkivers forskellige 1864-sets på Flickr også komme i spil!

Visualisering via kort – og i det hele taget alt, der har at gøre med geografiske indgange – er en enkel og intuitiv indgang til historie. Alting “skete” ét eller andet sted, havde en geografisk udbredelse eller et hjemsted. Det gælder naturligvis også krigen i 1864. Skanserne, kampene og det store slag ved Dybbøl kan altsammen knyttes til lokaliteter.

Det er lige så enkelt at plotte de enkelte skansers beliggenhed ind på Earth, som på et almindelige Google Map. Google Earth hentes og installeres, og et øjeblik efter kan man begynde at afsætte lokaliteter ved hjælp af markeringsværktøjet. Netop området ved Dybbøl banke er forholdsvis enkelt at gå til, idet de 150 år gamle skansers beliggenhed fortsat kan ses i landskabet, som kan sammenholdes med fx Skov- og Naturstyrelsens kort over området. (Skulle nogen pins være sat forkert, hører jeg gerne om det).

I beskrivelsen for de enkelte POI´er kan man placere et link til et billede, som findes på nettet. Det gælder også billedlinks til Flickr ( – klik “More ways to share”-knappen, når billedet vises i lightbox og vælg “Grab the link”).

Den skabte ressource kan deles som en kmz-fil, som andre kan hente og anvende. Eller man kan optage en lille film, med det indbyggede videoværktøj – måske en mulighed for små skoleprojekter?

Links:
Statens Arkiver på Flickr: 1864-krigen i billederSoldaterbilleder,
Skanserne efter stormenKrigsdeltagere fra 1 infanteriregiment
Skanserne på Google Earth – kmz-fil