Mocavo – endnu et genealogisite, der satser på facilitering


mocavo

Mocavo er et – godtnok ikke helt nylaunchet – start-up, der har slægtsforskning som omdrejningspunkt. Det er sammen med MyHeritage på dansk, blandt de seneste skud på stammen af genealogiske tjenester, der tilbyder meget andet end mulighed for at kigge på de “rå” kilder.

Firmaets mission er “to bring all the world’s historical content online for free“. “Free” betyder i denne sammenhæng, at selve indholdet – de mange millioner af navne etc. – er gratis at tilgå. Enhver kan se grundindholdet gratis. Dét, der koster et betalingsabonnement, er faciliteringen: hurtigere og mere effektive søgninger, video-chats med en vejleder, “alerts” fx når platformen får nye ressourcer, etc.

Brugerne har naturligvis også mulighed for at bygge deres anetavle online, enten via upload fra Facebook eller med GED-COM.  Et “Karma-system” understøtter networking. Systemet bygger på samme tankegang som “Random Acts of Genealogical Kindness” som FamilySearch introducerede tilbage i 1999, altså at brugere “bytte slægtsforskning” og hjælper hinanden med opgaver, som er vanskelige på grund af afstande m.m. Jo mere man hjælper andre i communityet, jo mere karma får man.

Endelig er en del af Mocavo´s tilbud gratis scan af originale dokumenter, som efterfølgende indgår i platformens “community-arkiv”. “Originale dokumenter” er i denne sammenhæng dokumenter på papir, bøger der er uindbundne eller hvor bindet kan fjernes, fotokopier af originalmaterialer samt anetavler. Ude i verden har slægtsforskning længe været udgangspunkt for omfattende kommerciel virksomhed. Mocavo er m.a.o. endnu et i rækken af socialt anlagte services med farverige interfaces.

Det er ikke længere kun “adgang til kilderne” og mængden af kilder, men i stadig højere grad det fællesskab og den facilitering, der kan skabes omkring kilderne, der udgør forretnings- eller måske snarere “relevansmodellen”, for et sted med genealogisk indhold. Mon ikke dette er en udvikling, som vil tage til, i takt med, at mere og mere kommer online – og med åbne API´er?  Når “adgang til materialet” kan fås mange steder, vil det ikke i sig selv blive ved med at være nok til at udgøre en forretnings- og relevansmodel. I stedet vil det blive den “merværdi”, der skabes omkring benyttelsen, som gør et sted interessant, brugbart, relevant – og dermed rigtig godt besøgt. Merværdien kan fx skabes gennem online-vejledning i realtid, enkle pædagogiske “tutorials” i “infografstil”, interaktion med andre brugere, præsentations- og kollaborationsværktøjer som anetavlen kan lægges ind i etc.

Links til eksempler på nye og ældre
genealogiske online-tjenester:

Mocavo
MyHeritage
FamilySearch
Ancestry
Danish Family Search
Genealogy.com
Geni
Genealogywise
Genline
Fold3