Har vi både “brugere” og “gæster”?


800px-Modern_and_contemporary_art_galleries
Gæster eller brugere? Lincoln Gallery på Smithsonian American Art Museum. Foto: Amy Vaughters, Smithsonian American Art Museum på Wikimedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_and_contemporary_art_galleries.JPG )

Tidligere kaldte man dem, der kommer for at se udstillinger m.m. på museer for “gæster” – idag er de “brugere”.  Måske bør vi genindføre gæster – og skelne mellem de to begreber for at yde den bedst mulige service?

I følge Den Danske Ordbog er en “gæst”  en person, der “opholder sig kortvarigt og midlertidigt på et sted”, er “på besøg” eller “besøger et museum, en udstilling, en handelsmesse el.lign.” Et andet, tidligere anvendt begreb, “publikum” dækker over personer, som er tilhørere eller tilskuere til fx et kulturelt arrangement. En bruger er derimod iflg. ordbogen en “person der gør brug af en bestemt genstand, som modtager en serviceydelse, el.lign.”

For nogle år siden begyndte museer at anvende ordet “brugere” i stedet for fx “gæster” eller “publikum”. Det gjorde jeg også selv, vist egentlig uden rigtigt at reflektere synderligt over det. Men hvorfor egentlig?

Ordet “bruger” har klang af noget mere personligt og intensivt. En “bruger” kunne godt lyde som én, der har en dybere – og måske oftere gentaget – relation, end én der er “gæst” eller “publikum”. De sidstnævnte går snart igen og kommer måske ikke tilbage foreløbig.

Når det handler om relationer til omverdenen, forholder mange museer sig til John Falks 5 forskellige typer af museumsgængere:

  1. Explorer – seeks to satisfy intellectual curiosity in a challenging environment.
  2. Facilitator – looking for meaningful social experience for someone you care about in emotionally supportive environment – often, but not exclusively, children.
  3. Experience seeker – exposure to the best things and ideas, e.g. touists.
  4. Professional/hobbyist – desire to further specific needs with a subject matter focus.
  5. Recharger – physical, intellectual and emotional recharge in a beautiful/ refreshing environment.

Falk taler selv om “visitor experience” og anvender altså fællesbetegnelsen “gæst”, hvor mange danske museumsfolk i dag ville sige “bruger”.

Er man egentlig mest “bruger” eller “gæst”, hvis man fx er “oplevelsesjæger” eller “facilitator”. Er man “bruger” eller “gæst” hvis man fx kun kommer én gang – og er mere interesseret i oplevelsen og samværet med andre, end i dét emne, som museet handler om?

Måske vil det være en god idé at skelne mellem “gæster” og “brugere”. Ikke fordi den ene slags er mere værd end den anden, men fordi der er forskel på krav til udbyttet. Ligger hovedvægten på ønske om tilegnelse af ny viden og mulighed for brug af ressourcer – eller er det en oplevelse, som også inkluderer, café service m.m. der er det væsentligste? Hvor stor betydning har tilstedeværelsen i det fysiske rum samt dettes underholdningsmæssige kvaliteter?

En anden grund til at skelne kunne være overvejelser om digital museumsbrug. Onsite underholdning og oplevelse kan ikke – ihvertfald pt. – overføres succesfuldt til det digitale rum. Man kan højst vise, hvordan der ser ud på museet, argumentere for, at det er sjovt og videregive praktisk besøgsinformation.

Tilegnelse af viden – de professionelle og “hobbyisterne”´s ønske om at arbejde med et specifikt emne – kan bedre overføres. De er interesserede i at “bruge” digitale ressourcer om kulturarv til egne formål, hvor det er ny viden om historie og kulturarv, som står i centrum. Brugen kan endda skalere, fordi den netop er uafhængig af fysisk tilstedeværelse.

Måske er det sådan, at fysiske museer primært har “gæster” – og digitale tjenester har “brugere”? Naturligvis med den modifikation, at den samme person godt kan optræde i begge grupper, afhængigt af formål.