Arkiv inviterer lokalhistorisk Facebook-gruppe til meetup


Gamle København-træf på Københavns Rådhus. Tak til Jakob Ingemann Parby for fotografiet!
Gamle København-træf på Københavns Rådhus. Tak til Jakob Ingemann Parby for fotografiet!

Nye digitale mødesteder og aktiviteter giver kulturarvsinstitutionerne nye muligheder for analoge aktiviteter. Københavns Stadsarkiv har arrangeret træf sammen med gruppen “Gamle København”. Digitalt og analogt er to sider af samme sag. Det ligger lige for at skabe kontakt til venner, kollegaer og artsfæller digitalt.  Men når man har et godt samvær online, er det også oplagt at ville møde folk fysisk i meetups og tweetups, twedagsbar – og så videre. På institutionerne – primært museerne – taler vi meget ofte om, hvor gerne vi vil “aktivere”, “inddrage” og “engagere brugerne”. Det betyder ofte noget med at etablere forskellige hands-on stationer i udstillinger.  Der er bestemt behov for flere sjove ting, man kan prøve på museerne, men overser vi ikke noget? For en gruppe som “Gamle København” rummer ca. 20.000 mennesker, der allerede er overordentligt aktive og engagerede omkring et emne – i dette tilfælde Københavns historie. Til sammenligning har  “Gamle København” dobbelt så mange kontakter som byens to kommunale kulturinstitutioner kan mønstre tilsammen – og aktivitetsniveauet er betydeligt højere… for så vidt, at man kan sammenligne en gruppe og en side. “Gamle København” er i øvrigt ikke den eneste af sin art – der er også lignende grupper for bl.a.  Haderslev, Næstved m.m. Steder som “Gamle…”-grupperne er en form for nutidig og digital pendent til de lokalhistoriske foreninger, som mange var medlemmer af for 25 – 30 år siden. I stedet for at prøve at promovere en institution eller en forening, koncentrerer grupperne sig om interessen:  lokal- og byhistorien. Og efter et stykke tid opstår ønsket om en analog interaktion med de “interessefæller”, som man har skrevet med og hvis billeder man har set og kommenteret. Her har kulturarvsinstitutioner en ny mulighed. Man kan gøre ligesom Københavns Stadsarkiv, og skabe rum for, at allerede engagerede og meget aktive historievenner kan møde hinanden – og instititionen. At være meet-up venue for historieinteresserede er en måde at “bruge” institutionerne fysiske rum, som jeg gætter på, at vi vil se mere til i de kommende år. Links: Omtale af arrangementet på Københavns Stadsarkivs website Facebook-gruppen “Gamle København”