Er offentlige – og gratis – 3D-filer næste digitale mål?


Screendump af 3D-delingssiten "Thingiverse"
Screendump af 3D-delingssiten “Thingiverse”

Der sker måske ikke så meget på 3D-print-fronten i Danmark endnu. Men det varer næppe længe før vi skal til at gøre noget seriøst ved tilgængeliggørelse af 3-dimensionelle objekter.

For ikke særligt mange år siden, var det fotografering, som stod på dagsordenen. Det gør det stadig for rigtigt mange af os, og almindelige, flade fotos vil utvivlsomt være en væsentlig tilgængeliggørelsesform i mange år fremover. Men nu har vi også muligheden for at tilbyde “blueprints”, så interesserede selv kan printe kopier af 3-dimensionelle genstande.

Efterhånden som 3D-printere falder i pris, vil behovet melde sig. Flere og flere vil ønske at få adgang til at printe mere eller mindre virkelighedsnære kopier af de kulturhistoriske genstande, som forvares i offentlige samlinger. Oplagte interessenter kunne i første omgang være fx undervisningssektoren, andre kulturinstitutioner, aktører i underholdnings- og oplevelsesindustrien, samt eksempelvis forhandlere af museumskopier, “kulturhistorisk merchandise” og lignende.

Vi kan opleve præcis den samme udvikling, som vi har set mht. fotografier: et stadigt stigende ønske om flere, bedre og ophavsretsfrie ressourcer til brug for egne, selvdefinerede formål. Og som det var med fotografier engang, er “tilblivelsesprocessen” pt. ikke helt enkel. Indtil videre er der næppe mange institutioner, som selv kan klare 3D-scanningsopgaven.

I USA er spørgsmålet om offentlige “blueprints” til 3-dimensionelle genstande i fuld gang. Fx Smithsonian og NASA har websider, som er dedikeret tilgængeliggørelse af 3D-filer. Tidligere i år – i marts måned 2014 – udsendte Det Hvide Hus et notat, som opmuntrer til øget tilgængeliggørelse af offentlige 3D-ressourcer og i juni afholdt præsident Obama den første “White House Maker Fair” – der explicit nævner 3D-teknologi som et led i udvikling af kreativitet og entreprenørskab. Et aspekt i disse bestræbelser er, at offentligt skabte printfiler ikke kan omfattes af ophavsret i USA.

Men også herhjemme er der masser af kulturhistoriske (og kunsthistoriske) objekter, der for længst er hinsides al ophavsret for de oprindelige skabere. Og det er allerede over et år siden, at Københavns kommune startede det første (?) forsøg med brug af 3D-print i skolen.

Så der kunne være grund til at overveje, hvordan vi får gang i 3D-tilgængeliggørelsen. For år tilbage havde vi Kulturnet Danmark og forskellige webhoteller, projekter m.m. som skubbede på for at få hjemmesider o.lign. i gang. Mangler vi et centralt initiativ for scanning, hosting m.m. på 3D- området…. bare for at sparke udviklingen i gang? Et dansk – eller hvorfor ikke nordisk – “thingiverse” med offentlige, gratis og ophavsretfrie 3D-filer.

Links:
White House Maker Fair
Smithsonians 3D-site
NASA´s 3D-site
Toward Thingverse-gov? (artikel på Make)
Scramble to build Thingiverse.gov is on (artikel på Make)
Thingiverse (deling af 3D-filer)
Shapeways (salg af “3D-design”)
3D-print på Ordrup skole (artikel på Folkeskolen.dk)
Københavns kommune sætter forsøgsvis 3D-print på skoleskemaet (artikel på kk.dk)