Lokalarkivernes indhold kan blive (mere) usynligt i fremtiden


Lokalarkiver rummer store mængder af godt og vigtigt kildemateriale. Det vil være en skam, hvis det kun er de store, nationale samlinger, som er nemme at finde og bruge digitalt.

I Danmark findes over  500 lokalhistoriske arkiver, som har 194.000 hyldemeter af kildemateriale og 261 ansatte. Eller rettere – de ville have 261 ansatte, hvis alle de frivillige “mandeår” var aflønnet. Til sammenligning har det statslige arkivvæsen ca. 425.000 hyldekilometer og 221 årsværk i følge årsberetningen fra 2013. I 2012 besøgte 129.000 personer et lokalarkiv og de statslige arkivers besøgstal var 35.456. Lokalarkiver udgør m.a.o. ikke nogen helt lille faktor, når den samlede mængde af potentielt kildemateriale til Danmarkshistorien gøres op.

De statslige arkivlæsesales besøg er gået ned gennem mange år. I 2013 var besøgstallet ca. 31.000 brugere, hvilket er en halvering siden 2007. Til gengæld har de digitale tjenester over 1 million brugere. Altså samlet set en markant forøgelse af personer, der har adgang til – og bruger – arkivernes indhold. Hvordan ser det ud med den digitale brug af lokalarkivernes samlinger?

Det kniber med samlede tal, men som bruger er det ret svært at finde lokalarkivernes indhold digitalt. Hvis jeg på forhånd kender et arkiv, og véd hvilket område, det dækker, kan jeg finde åbningstider og kontaktpersoner. Men jeg kan sjældent finde en registratur og se, om arkivet har dét, som interesserer mig, og endnu sjældnere se digitaliserede materialer direkte på nettet. Men sandsynligvis véd jeg – som almindelig og ikke-lokal bruger – heller ikke, at der findes et lokalarkiv eller hvilke arkiver, der rummer hvad. Jeg googler dét jeg søger, og finder – sandsynligvis ingenting fra lokalarkiverne.

Hvis jeg er interesseret i gamle billeder af Himmelbjerget, googler jeg fx “Himmelbjerget gamle fotos” og får dette resultat. Hvis jeg ikke kun vil se, men også bruge billederne på min blog, filtrerer jeg “må bruges med ændringer” og får dette svar:

gamle-fotos-himmelbjerget

Flotte fotos fra Wikipedia, men ikke nogen, der stammer fra lokalarkiver eller er, hvad man normalt ville forstå ved “gamle fotos”. Hvis jeg på forhånd kender siten “Danske Billeder”, kan jeg finde masser af de fotos, jeg søger, men ikke via Google.

dkbilleder

Den aktuelle udfordring er, at det kræver ret meget viden at finde arkivindholdet via de søgemetoder, man normalt anvender på nettet. Arkivernes indhold kan ikke googles, men heller ikke benyttes via API´er, trækkes ind i nye tjenester osv.

Maskiners brug af digitale ressourcer bliver en stadigt vigtigere del i spredning og anvendelse af kulturhistoriske ressourcer. Så fremtiden bliver vanskelig for ressourcer, der ikke kan findes og bruges af andre end mennesker med særlig viden om, hvor tingene er.

Med den mængde af indhold som arkiver rummer, er det en stor del af vores kildemateriale, som er usynligt. Det ville være svært for lokalarkiverne at løfte digitaliserings- og synliggørelsesbyrden. Kunne der være muligheder for offentlige midler eller fondsfinansiering af en særlig indsats? Et stort scannings- og tilgængeliggørelsesprojekt og “åbning” af fx Danpa mod Google-søgninger?

… what to do?

Links:
Arkiver 2013 (Danmarks Statistik)
Statens Arkivers årsberetning, 2013