Mikrolæring i Danmark – et godt tip for arkiver og museer


mikrolaering

For ikke så lang tid siden var MOOC´s dét læringskoncept, som alle snakkede om. Men hvis “Convenience is King” kan en MOOC godt være en lidt stor mundfuld at gabe over. Det er her, at “microlearning” – mikrolæring – kommer ind i billedet.

MOOC´en ( Massive Open Online Course ) kræver, at man tilmelder sig, der er et curriculum og kurset afholdes som regel af universiteter og andre højere læreanstalter. Der er et kursusforløb med et community, et forpligtende og meriterende set-up. Microlearning er det stik modsatte, og selvom begrebet egentlig ikke er nyt, er der vist (?) endnu ikke så meget på dansk at finde om emnet.

Mikrolæring er karakteriseret ved at:

  • foregå over kort tid
  • fokusere på enkle færdigheder, afgrænset viden etc.
  • indeholde elementer af informel læring
  • være fragmenteret og bestå af “indkogte videnshapser”

Desuden indeholder formatet en mængde forskellige former, medier, læringstyper etc., hvilket man kan læse om i det engelske Wikipedia-opslag om fænomenet. I den engelsksprogede verden findes flere portaler og tools, som er specialiseret i mikrolæring, fx Coursmos og Curious.

I Danmark har et samarbejde mellem bibliotekerne i København, Randers, Aalborg, Roskilde, Vejle, Aarhus og Herning for et par år siden startet portalen Ekurser.nu, som samler indhold, skabt af andre. Driften af portalen er støttet af Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen og koncentreret om it. Det er med projektets egne ord “en portal, der samler små kurser om hverdags-it”. “Små kurser” – altså mikrolæring.

Kunne kurser i snacksizes være en mulighed for kulturarvsinstitutioner med interesse i fx livslang læring? I stedet for omfattende (og dyre!) læringsressourcer kan indholdet deles op i mindre bidder, fx korte videoer, slideshows, grafikker etc. som interesserede kan tilgå og gennemgå, når de har 10-15 minutter til det. Der kan læres om aftenen mellem to tv-programmer, i bussen, eller mens man venter på… ét eller andet. Arkivet kan lave kurser, der gennemgår de vigtigste regler ved læsning af gotisk håndskrift, tidsfæstelse af fotos eller fortolkning af kirkebogens oplysninger om fødte. Museet kunne producere korte forløb om mytologi, danefæ, hedebosyning eller keramik fra middelalderen- fx med udstrakt brug af infografik.

En yderligere mulighed er, at institutionerne ikke nødvendigvis behøver at lave alt indhold selv. Der er utvivlsomt mange udmærkede kurser, lavet af andre, som institutionerne kunne samle og facilitere brug af.

Når snacksizes er en faktor i formidling og kommunikation, er det værd at prøve, om den “fragmentariserende” tilgang kunne være brugbar for informel læring om kulturarv. Udfordringen er naturligvis bl.a, at mikrolæring udgør en meget anderledes tilgang, end den fokusering på værdier sammenhæng, fordybelse etc. som normalt er udgangspunktet på arkiv og museum. Men måske kræver nye tider nye læringsformer?

Links:
How microlearning is making its way on the education market (artikel på The Next Web)
Reap the benefits of microlearning (artikel på MakeUseOf – med flere microlearning sites & tools)
Coursmos (mikrolæringssite)
Curious (mikrolæringssite)
Ekurser.nu (dansk mikrolæringsportal)
Microlearning (Wikipedia-opslag)