Findes kunstens svar på “Gamle København”?


gamle-kunstgrupper

På sociale platforme er der masser af communities om historie. men hvad med kunst? Især Facebook rummer mange grupper, der er har forskellige former for historie som emne.

De største og mest succesfulde er ikke skabt og drevet af institutioner, men af foreninger og enkeltpersoner. Et af de efterhånden klassiske eksempler er Facebook- gruppen “Gamle København”, der har har over dobbelt så mange kontakter end Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv….tilsammen… og temmelig sikkert også højere engagement. Der er mange andre “Gamle”- lokalhistoriske grupper af samme type.

Området “slægtsforskning” bugner ligeledes. De tre store grupper tæller ca. 28.000 medlemmer tilsammen: 10.956  (“Slægtsforskning”), 11.112 (Danish Family Search) og 6.751 (Genealogisk Forum). Der er sikkert et pænt overlap, men dertil kommer en række specialgrupper for personer, hvis forfædre kommer fra bestemte egne, lande etc.

Efterhånden har institutionerne også opdaget, at grupperne er relevante samarbejdspartnere, Københavns Stadsarkiv har inviteret de “gamle københavnere” på besøg og flere institutioners medarbejdere poster fra tid til anden i de forskellige grupper.

Der er ikke noget sært i, at mennesker slutter sig sammen om deres interesser i digitale fællesskaber. Men findes disse store, selvgroede grupper med højt engagement kun på det historiske område?  Men hvad med kunsten?

Der er mange rigtigt fine tiltag omkring kunstformidling, SMK´s metrohegn, “kunstpiloterne” – et projekt som HintMe, Skagens Museum, der kæmper stædigt med mulighederne på Snapchat. Men de har alle dét til fælles, at det er projekter, skabt og/eller drevet af institutioner, med henblik på at åbne kunsten op for nye målgrupper, “inddrage brugerne”, etc. Derfor kan de ikke sammenlignes med de “selvgroede” communities, som kendes fra historie-området.

Findes der grupper etc. om kunst, der kan sammenlignes med fx Gamle København og “Slægtsforskning”?

Dét jeg eftersøger er grupper, der:

1) rummer 5.000 personer, eller derover
2) er helt uden tilknytning til en institution (må ikke være startet, drevet, understøttet el.lign. af fx et museum/udstillingssted)
3) handler om et EMNE (fx en bestemt kunstner, kunstretning, malestil, kunstnergruppe, motivtype etc.)
4) har en høj kadence (medlemmer poster og kommunikerer flere gange dagligt)
5) er på dansk

Jeg kender ikke selv kunstområdet godt nok, og har ledt forgæves. Findes der tilsvarende grupper? Eller: kan det være, at der er en forskel på, hvordan hhv, historie- og kunstinteresserede forholder sig til – og handler på – deres interesse? Hvis det sidste er tilfældet, er det måske godt at have i baghovedet, hvis man vil kende sine målgrupper :-)