Hvilke partier vil noget nyt med kulturen?


haender
Foto fra Wikimedia Commons (Bruger Luisfi – CC-BY-SA)

Forud for Folketingsvalget 2015 har Biblioteksforeningens direktør gjort den gode gerning at sammenstille, hvad de forskellige partier mener om kultur. Da kultur nok næppe bliver det helt store valgtema, er det en super service overfor alle os, som er interesserede i emnet. Og det kan da heller ikke undre, at det netop er bibliotekerne, der har taget initiativet. Men jeg blev lidt forstemt af at læse de forskellige partiers holdning.

Som en rød tråd gennem alle partiers formuleringer går, at kultur er noget, bl.a. kunstnere skal understøttes i at producere, og som alle “skal have adgang til”, fx ved at besøge museer, opleve scenekunst og modtage public service-tilbud. Ved en gennemlæsning virker det som, der egentlig er en rimelig konsensus – dog naturligvis med vise divergerende opfattelser i praksis. Fx af, om egenbetaling skal øges, om der skal være “kulturklippekort” for mindre velstillede, hvor meget/lidt vægt, der skal lægges på “danskhedsaspektet” i kulturpolitiken eller om der skal lægges loft over, hvor stor en del af budgetterne en institution må bruge til drift.

Det er naturligvis fint, at alle skal have adgang til kultur. Men der står ikke særligt meget om den del af kulturlivet, som handler om medskaben, som ellers er ét af de ret aktuelle emner rundt omkring i kulturverdenen. Og heller ikke om den del af kulturlivet, som foregår digitalt.

Der er naturligvis lidt: Det Radikale Venstre nævner, at “Folkeoplysningen og folkehøjskolen” skal have gode vilkår,  Liberal Alliance vil gerne have “afbureaukratisering af regler for foreningslivet” og Venstre fremhæver, at der skal “sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde“.

Men… er der slet ikke nogen, som fx forholder sig til den eksisterende arkivlov og dens fremtid? Det ville være relevant i betragtning af den arkivkomission, som er på trapperne. Og… er der slet ikke nogen, der vil noget, der er lidt mere nyt og kreativt, når det nu er kultur, det handler om?
Er der slet ikke nogen, der fx vil:

– sætte mere kraft på digitalisering og dermed spredning & genbrug af kulturarven?
– teste nye, “konvergerede” typer af kulturinstitutioner (gerne mobile eller på pop-up basis)
– lave forsøg med kulturinstitutioner, som kun er digitale?
– indtænke citizen science i et nyt, mere “aktivt” kultur- og folkeoplysningsbegreb?
– give foreningsstøtte til digitale fællesskaber?
– sætte dansk Wikipedia på finansloven?
– revidere lovgivningen om ophavsret for at skabe mulighed for mere lovligt genbrug?

Hvis nogen skulle falde over mere utraditionelle og nytænkende kulturideer, som har en mindre “forbrugsrettet” tilgang, er jeg nysgerrig for at høre om det. Kultur er ikke kun noget vi forbruger – det er altså også noget, vi skaber!