Googlesøgning med tale


talesoegning

Den tid kan snart være forbi, hvor søgninger var noget man skrev. Vi ser måske ikke så mange danskere, der går og snakker med deres personlige, digitale assistent, men det kommer sikkert. Og så skal kulturarvens hjemmesider til at tænke nyt om tekster og indhold på web. Er vi klar til talesøgning?

Markedet for “digitale assistenter” er i vækst, og den mulighed, som mange allerede har er Google. Ved at trykke på “mikrofonikonet” i Googles søgefelt, kan man indtale sin søgning, og angiveligt skulle mellem 20 – 25% af de amerikanske søgninger er pt. genereret via tale. Noget kunne dog tyde på, at tallet kan være overvurderet og i stedet ligge omkring 8 – 10%. Men tale er enkelt, håndfrit og formodentlig på vej frem.

Jeg har ikke fundet tal på, hvor mange danske søgninger, der genereres via tale, men det virker udmærket i både “almindelig Google” og i Google Maps. Spørger man Google via taleinput, om noget, der handler om Solvognen, finder den fint frem til Wikipedia eller Nationalmuseets website. Den nøjes ikke med at henvise til websiten, men læser en del af teksten op, så man får sit svar med det samme. På “maskindansk” ganske vist, men fuldt forståeligt.

I Maps bad jeg taleassistenten om at finde Nationalmuseet, hvilket heller ikke var noget problem. Rigsarkivet, som har to adresser, var heller ikke nogen større udfordring, begge adresser kom fint frem på en liste. Jeg prøvede flere andre typer af spørgsmål, geografisk afgrænsning og søgninger som fx “pizza Østerbro” virkede fint: på et øjeblik fik jeg en – ganske vist skriftlig – liste over pizzarestauranter og takeaway med postnummer 2100.

Taleinput kan være andet end googlesøgning. Det kan også fx være personlige assistenter som Siri og lignende. En amerikansk undersøgelser fra januar 2017 viste, at folk, der benytter taleinput gør det i hjemlige eller “semi-hjemlige omgivelser”, dvs. i hjemmet og på jobbet. Langt færre talesøger i det offentlige rum, men man kunne gætte på, at det er noget, der vil ændre sig, efterhånden som det bliver mere almindeligt. Der var også en gang, hvor det føltes uvant at tale i telefon offentligt.

En fun fact, som viser hvad vej det måske går er, at næsten 20% af de mandlige respondenter havde det helt fint med at bruge talesøgning, når de sad på et offentligt toilet. I det hele taget ser mænd ud til at være lidt mere tilbøjelige til at ville benytte talesøgning end kvinder. Det er dog også værd at bemærke, at omkring 40% følte sig irriteret over andres brug af tale. Hvis man ser på, hvad respondenterne i undersøgelsen gerne vil have, er det direkte svar og at der er integration med andre apps på telefonen. Så situationen, som vi kender i dag: at man skal hen på en website, for selv at læse sig til et svar, er ikke en ønskeløsning.

En øget brug af talesøgning og et brugerønske om *ikke* at besøge websites, men “få direkte svar”, er en udfordring, som kulturarven godt kan belave sig på. Her er nogle af mine bud på, hvad vi måske bør overveje:

 1. “Tale-SEO”
  Er metadata og descriptions relevante som den måde, som vi kommer til at søge på, når det foregår med tale? Hvad der helt konkret skal til – og hvad man som institutioner selv kan arbejde med – er jeg usikker på. Men min egen erfaring med de små forsøg jeg har gjort er, at jo mere præcist en website besvarer det stillede spørgsmål, jo mere sandsynligt er det, at den findes og oplæses. Altså meget lig almindelig SEO. Der er dog også sider, som Google tilsyneladende slet ikke vil læse fra, men hvorfor har jeg ikke noget bud på. Viden om ordvalg, syntaks m.m. i inputtet kunne måske være et bud på noget, man kunne være opmærksom på. Hv-spørgeord og long-tail keywords er blandt de bud, jeg er faldet over.
 2. Oplæsningsvenlige resultater
  For en sand fan af den svenske museums-tekstskriver, Margareta Ekarv, er læselinjer og oplæsningsfokus et kendt formidlingsgreb til print. At tænke oplæsningsvenlighed ind i webtekster vil derimod være nyt og kræve, at meget skal redigeres og skrives om. Måske bliver løsningen oplæsningsvenlige snippets og særlig opmærkning af de læsevenlige dele som introduktion til længere tekster, der kræver læsning. Måske kan kravene til talesøgningsresultater give et helt nyt rum for podcastlignende produkter.
 3. Søgeboksens død dræber annoncerne?
  En del af den traditionelle, digitale markedsføring er baseret på, at brugere finder relevante resultater, der vises i listeform. Det gælder også for kulturarvsinstitutioner. Ved siden af de listen med organiske resultater kan man betale for at få vist annoncer. Men hvad betyder det for denne markedsføringsform, hvis brugere talesøger og får læst resultaterne op? Lydreklamer som i radioens tid? Eller helt nye former for personliggjorte tilbud, der er langt mere skræddersyede og relevante for den enkelte?
 4. Websiten dør (lidt) som grænseflade
  Det er nok lidt for bombastisk udtrykt, men hvis brugernes ønsker imødekommes, og de nødigt vil hen på en website, for selv at læse videre, så er der en udfordring, der også vil ramme kulturarvens websites. Meget formidling og markedsføring er lagt an på at præsentere relateret information i visuelle klumper på en website. Hvis brugerne aldrig kommer hen på siten, forsvinder lidt af ideen med denne strategi. At bruge mange kræfter på visuel branding, logoer, farver og lækre effekter er måske heller ikke så relevant, hvis indholdet alligevel blot læses op fra telefonen?

Under alle omstændigheder går vi en spændende tid i møde. Og så har jeg ikke engang nævnt, hvad det kunne betyde for de millioner af digitaliserede objekter vi efterhånden har liggende, og som ikke alle vil være lige lette at finde med taleinput, bl.a. fordi de endnu ikke er velbeskrevne nok til, at taleassistenterne vil have let ved at finde frem til dem.

Links:
Google says 20 percent of mobile queries are voice searches (SearchEngineLand)
The rise of personal assistants and the death of the search box (SearchEngineLand)
31 must know stats… (Digital Marketing Excellence blog)
How to prepare for voice search (Yoast)
Essential voice saerch strategies for 2017 (SearchEngineLand)
SEO trends to prepare for in 2017 (SearchEngineLand)
The new Google voice… (TechCrunch)
OK Google – what is voice search? (Business2Community)
Vejledning til talesøgning på Android (Google)