Da de arbejdsløse kom på museum


gaapaamuseum

“Det hele er gratis, man skal blot komme, saa gaar det af sig selv” lød opfordringen til arbejdsløse i 1930′ ernes København. Dét, der var gratis, var en særlig “museumsindsats” som – måske – var med til at give folk noget af værdigheden og livsmodet tilbage. Måske datidens “Kultur på recept”?

For noget tid siden faldt en arkivalsk kollega over en folder i et privatarkiv. Hun mente, at det måtte være noget for mig – for den hed “Om at gå på museum ” og så var der endda en lur på forsiden.

Folderen var udgivet af “Komiteen til Afholdelse af Museumsforedrag for Arbejdsløse” – et initiativ startet af Arbejdsdirektoratet Vater i vinteren 1935-36. Arbejdsløsheden var stor, og selvom der var forskellige tilbud om højskolekurser m.m. var der alligevel en art “restgruppe” som der ikke rigtigt var nogen tilbud til. Det var denne gruppe, som Vater og hans komité, bl.a. af museumsfolk, gerne ville ud til. Museerne stod der jo og var klar, og overrendt af københavnerne var de ikke, så vidt man forstod.

Komiteen så aktiviteten “som en del af det store Oplysningsarbejde, der udøves i vort Land” og sammenlignede med andre folkeoplysende tiltag. En inspirationskilde var “Højskolens grundidé med Foredrag og Samtaler paa et folkeligt Grundlag“. Så derfor var planten, at “museernes lokaler blev anvendt som undervisningsklasser og deres embedsmænd som lærere“.

2 gange om ugen var der “Aften-Studieforedrag” som blev afviklet på Thorvaldsens Museum, og kommunebibliotekerne sørgede for bøgerne. Ved aftenforedragene gennemgik man “paa en mere omfattende Maade” de ting, der havde været på programmet ved dagforedragene, som foregik på de forskellige museer, også 2 gange ugentligt.  Udover museumsbesøgene var der mulighed for at se en række oplysende film. Fx “Fra Nationalmuseets Arbejdsmark”, “Kongen bød” samt film optaget på Frilandsmuseet og naturhistoriske produktioner. Efter foredrag, lysbilleder m.m. var der i nogle tilfælde kaffebord.

Desværre oplyser den lille folder ikke noget om programmets økonomi. I dag var man gået anderledes til opgaven. For det første ville der have været behov for at skaffe midler til, at de arbejdsløse kunne komme ind. Den gang var (vist?) hovedparten af de statslige/offentlige museer gratis at benytte. 641.000 personer deltog i programmet over seks sæsoner. I dag ville alene entré til de museer, der omtales, løbe op i 995 kroner pr. person, hvis alle skulle ind på hvert museum én gang. Dvs. en pris på ca. 6.377.950 i alt. Hertil skulle så lægges prisen for “undervisningsklasser”, lysbilledforedrag, rundvisninger, kaffe og hvad der ellers skulle til. Blev aktiviteten den gang mon helt indlejret i driften som en del af det almindelige oplysningsarbejde? Folderen oplyser desværre ikke rigtigt noget om det.

Skal man tro foreningen selv, var initiativet en stor succes, fordi deltagerne gav positive tilbagemeldinger:

Den personlige Glæde, jeg har haft af disse skønne Kunstværker og andre Værdier, som findes paa vore Museer og som jeg takket være Museumsforedragene og Aftenkurseres Møder er kommet i nærmere Berøring med kan jeg ikke prise højt nok” skrev en arbejdsløs smed. En HK-uddannet – og ellers meget skeptisk – deltager måtte også overgive sig: “Skønheden vælder os i Møde fra Billedernes Linier, Former og Farver og man overgiver sig paa Naade og Unaade” og en arbejdsmand glædede sig over, at museumsforedragene “giver den Arbejdsløse andre Tanker end de daglige at arbejde med. Han opdager, at der dog alligevel kan findes Værdier, som ogsaa han kan tage del i.”

I dag ville målingen uden tvivl have været mere konkret. Man kunne fx måle på, hvor mange, der efter deltagelse i foredrag m.m. havde startet en uddannelse eller fundet et job. Og dog.

For minder komitéarbejdet ikke en smule om grundideen i fx “Kultur på recept”-tanken? At mennesker, ved at deltage i kulturelle arrangementer og interagere med kulturarv kan opnå en bedre livskvalitet, og at dette i sig selv har en værdi?

Links:
4 kommuner kan nu tilbyde kultur på recept (Sundhedsstyrelsen)
Deprimerede Mette fik “Kultur på recept”…. (DR)
Kultur på recept – Herning (Herning kommune)
Langtidssygemeldte får kultur på recept (Silkeborg kommune)
Kultur på recept (Vordingborg kommune)

Ved beregningen er billetprisen for en alm. voksen anvendt og der er ikke taget hensyn til “gratisdage” som enkelte museer, fx Thorvaldsen tilbyder:
Frilandsmuseet 65, Thorvaldsens Museum 60, Statens Museum for Kunst 110, Nationalmuseet 75, Mineralogisk Museum 75, Glyptoteket 95, Rosenborg 110, Frederiksborg 75, Hirschsprung 75, Kunstindustrimuseet 100, Tøjhusmuseet 65, Teatermuseet 40, Musikhistorisk Museum 50.