Kunstig hud kunne give fede oplevelser med kulturarv


Tænk, hvis ens krop kunne mærke data. Altså ikke bare, at man kunne se dem på en skærm og interagere med dem der. Tænk, hvis man kunne føle dem – rigtigt – på hals, krop, arme og ben. Det er måske ved at blive til virkelighed med et projekt, der handler om en form for kunstig, datadrevet hud.

“Sarotis” er ikke et spritnyt projekt, men jeg er først blevet opmærksom på det nu. Det går ud på at skabe en form for “robotagtig” hud, en slags second skin, der reagerer på forskellige former for data i omgivelserne. “Huden” reagerer blidt, ved fx at puste sig op, eller skabe tryk bestemte steder. Teknologien er under udvikling med tanke på personer med forskellige former for funktionsnedsættelser, manglende lemmer osv. Gennem tryk og pust kunne en fx en svagtsynet bærer få informationer, som gjorde det lettere for vedkommende at navigere gennem omgivelserne.

Den kunstige hud er skabt i silicone, og giver altså sin bærer hapitisk feed-back ud fra forskellige former for data.

Mon ikke dét kunne bruges formidlingsmæssigt? Måske kunne man bruge det til indlæring. På museer er der – for voksne – generelt få muligheder for at bevæge sig, selvom bevægelser, arbejdstillinger m.m. også har deres kulturhistorie.  Fx kunne man afprøve 1700-tallets hilseformer, eller arbejdsstillinger for fortidens landarbejdere. Med små tryk og pust markere den kunstige hud, når man har gjort alt rigtigt og er i position.

Måske kunne den også programmeres til at simulere voldsommere ting? Følelsen af et korset eller trykket fra et åg med tunge vandspande? Eller huden kunne kombineres med VR, og bakke synsindtrykkene op.

Wearables og “smårobotter” har måske ikke rigtigt taget fart endnu – og vi går ikke alle sammen rundt med AR eller HoloLens på næsen. Men som en gimmick i en fysisk udstilling, kunne den kunstige hud sikkert give både overraskende og “haptisk immersive” oplevelser.

Links:
Sarotis – the new skin (Interactive Architecture Lab)
These wearable robots are programmed to sense their surroundings (Mashable)
New wearable technology lets you feel data on the skin (Architechts Newspaper)
Synthetic skin makes virtual reality all too real (VR & Fun)