Hvem vil hvad med kulturen til kommunalvalget?


Kultur og kommunalvalg

Kultur er sjældent dét, som påkalder sig mest interesse i forhold til valg, det være sig til Folketinget eller til kommunalvalg. Forud for KV17 har jeg “klippet” lidt i de forskellige partiers valgprogrammer for at se, hvad der egentlig står om kultur.

Er kulturen noget, der har en “opgave” – fx at skabe indtjening, øge sammenhængskraft – være et element i forhold til sociale eller sundhedsmæssige opgaver. Er kulturen noget, der skal være med i dagligdagen, skal der satses på det sublime, eksperimenterende, elitære eller på massekultur?

Der er flere, som nævner fx udøvende kultur (musik, spillesteder) sport og biblioteker. Men ordene “arkiv” og “museum” eller “kulturhistorie” synes jeg ikke er lette at få øje på.  Det kan godt undre, når man er et kulturarvsmenneske.

Udklippene er fundet ved at  lede på de forskellige partiers websites, m.m. men det lykkedes mig ikke at finde noget om kulturpolitik hos Venstre og DF. Hvis nogen kan hjælpe med links eller klip til de to (eller andre) partiers programmer om kultur, siger jeg på forhånd tak :-)

Links:

Kultur og kommunalvalg som pdf