Museer og overturisme


overturisme
Turisme ses som den økonomiske “redning” på mange museer, efterhånden som midler fra staten skrumper ind. Men samtidig oplever Europa stigende kritik af “overtourism” og ønsker om begrænsninger. Dét bør med i overvejelserne på museerne.

“Barcelona er ikke til salg!” og “Vi vil ikke presses ud!” Lokale borgere oplever, at husejere gerne vil sige dem op, selv efter mange års lejemål, fordi de kan tjene mere på at leje ud til turister. Andre problemer er øget forurening, at infrastrukturen udnyttes af turisterne (der ikke har betalt for den) og at det er vanskeligt at få mulighed for at starte forretninger m.m., der ikke handler om turisme eller er rettet imod turisternes behov. Byen forsøger at begrænse turismen.  Lignende protester er set i Venedig og Berlin.

I Rom forsøger man også at begrænse turismen og i Dubrovnik, overvejer man at begrænse antallet af krydstogtskibe. UNESCO har meddelt byen, at de mange turister betyder, at byens plads på World Heritage-listen er i farezonen.
I Amsterdam har aktivister haft besat booking.com. Og der er sat loft over antallet af dage, hvor en lejlighed kan udlejes på Airbnb i London og Amsterdam .

I København er der også løbende overvejelser om hvilket antal dage, en lejlighed med rimelighed kan udlejes. Stadig flere steder møder man begrebet “overtourism” , men problemstillingerne diskuteres sjældent i museumsverdenen.

Turismen kan ændre sig af mange årsager. Turisternes smag kan dreje i retning af nye destinationer, der ser mere spændende ud, er billigere eller har bedre vejr. Er mere dystert aspekt er terror – hvor en hændelse kan få konsekvenser, også for turismen. I Frankrig oplevede Louvre i 2016 et fald i turistbesøg på 15% og et indtægtstab på ca. 10 Mio. €, hvilket museet tilskrev terrorfrygt – det har senere rettet sig op, men viser hvor sårbar turiststrømmen kan være.

Når mange museer – ikke mindst af økonomiske årsager – satser voldsomt på turister frem for “hverdagsborgere” – bliver en udvikling som den ovenstående vigtig for kulturarvsinstitutionerne.  Man kan også overveje, om fx dén kommune, der gerne vil have et museum for at tiltrække turister, egentlig vil have “et museum”, dvs. en institution, der indsamler, forsker, konserverer, registrerer – og formidler. Måske er det snarere et oplevelsescenter eller en helt anden type aktivitet, der er brug for.

Men væsentlige, langsigtede overvejelser bør være om der er en grænse for, hvor meget turismen kan øges – og hvor den i givet fald går? Eller hvad nu, hvis turisterne svigter af én eller flere af de ovennævnte grunde? Hvad kan museerne så gøre?

  • “sætte ind i tide” og arbejde på, at museer bidrager aktivt til til en mere bæredygtig turisme? (Fx at turisterne ikke kun “klumpes sammen” i København og Aarhus).
  • sørge for, at museet ikke er for afhængig af indtægter fra turisme
  • være bevidst om forskelle mellem turister og “hverdagsborgere”. (Fx har turister tydeligt langt større “overvægt” af langvarigt uddannede. Om det også gælder for økonomi vides ikke, fordi indtægt ikke indgår i brugerundersøgelserne.)

Der er sikkert stadig et rum for udvikling. Men hvad, hvis – eller når – væksten begynder at stagnere? Eller hvis turiststrømmen simpelthen går en anden vej. Hvad er så plan B?
Museer kan i værste fald risikere at miste en del af deres sociale kapital, og blive associeret med de relativt få virksomheder og brancher, der nyder godt af turiststrømmen, samtidig med at hele (lokal)samfundet påvirkes, og også har negative erfaringer eller oplevelser.

Museerne har desuden en særlig mulighed for at være med til at skabe bæredygtighed i turismen, fordi de er fulde af fagfolk, der véd noget om kultur. Etnolger, historikere, arkæologer m.m. véd dels noget om kulturmiljøer og slid på historiske lokationer. Men de véd også noget om mennesket som socialt væsen, den måde vi indretter os på og det levede liv, der foregår blandt os. Dén viden, og de teknikker og undersøgelsesmetoder, der der bruges for at finde den, burde kunne hjælpe i udviklingen af turisme, der ikke er skadelig for de lokales hverdag.

Links:
Barcelona marches to curb negative effects of tourism boom (The Guardian)
Venice residents protest against tourist influx (The Local)
How Berlin is fighting back against growing anti-tourist feeling in the city (The Guardian)
Summer lovin’? Not in angry Europe’s tourist hotspots (Reuter)
Anti-tourism activists squat Booking.com CEO’s apartment building in Amsterdam (The Next Web)
Airbnb Is Appeasing City Regulators With Rental Limits (Fortune)
Summer of Overtourism: 4 Lessons for the Travel Industry (Skift)
Louvre blames 2 million fall in visitor numbers on terrorism fears (The Guardian)

Lidt nye, ekstra links:
Vi skal passe på de særlige steder, så de ikke forsvinder, fordi vi ødelagde dem (Kristeligt Dagblad)
Turismeforsker: Lille jysk by invaderes af turister om sommeren: »Blåvand kan ikke klare flere turister« (Politiken)