CV

Kompetencer
– mag.art. i nordisk folkemindevidenskab (1987)
– undervisning (kursus- og foredrag bl.a. Folkeuniversitetet)
– skriftlig og mundtlig formidling
– web (Synkron, joomla!, TYPO3, FrontPage, WordPress, PaintShop Pro, PhotoShop)
– layout og præsentation (QuarkXpress, InDesign, MS Publisher, PowerPoint)

I øvrigt:
2009: Modtager af Genius-prisen (Danske Videnskabsjournalisters formidlingspris)
2007: Modtager af NCK´s pris for kulturarvspædagogisk virksomhed
2004: Modtager af hædersmedalje i sølv fra Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie

Ansættelser & jobs
2005 > Webredaktør (Nationalmuseet)
Freelanceskribent v. Alt om Historie (2008 – 2011)

Medlem af P4-panelet – genealogi (Danmarks Radio – 2005-2006)

1995-2005 Arkivar i Statens Arkiver
Kultur – og kommunikationsmedarbejder – fortsat hovedredaktør for http://www.sa.dk (siden 2002
Hovedredaktør for http://www.sa.dk (siden 1998)
Ansv. redaktør samt webredaktør for tidsskriftet Siden Saxo (1996-2002).
Formidlingsmedarbejder v. Landsarkivet f. Sjælland mm. (1995 – webredaktør fra 1996).

1991 – 1995 Arkivkonsulent
Amtskonsulent f. de lokalhistoriske arkiver i Vestsjællands amt.
– rådgivning og bistand i spørgsmål vdr. formidling, PR, etc.
Udarbejdelse af layout på plancheudstillingen “Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944 (Frihedsmuseet).

1987 – 1990 Ansat v. Københavns Universitet
Undervisningsassistent v. Institut for Folkloristik.
Produktion af del af DR-skoleradioserie om sagn i serien “Litterære Genrer”.

>1987
Deltagelse i projekt “Livet og Arbejdet på Kastrup Glasværk. (1983).
Deltagelse i det Sønderjyske Teglværksprojekt. (1982).

Tillidshverv etc.
2005 – 2012: Styrelsesmedlem i Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie
siden 2003: Idémager og frivillig redaktør på www.historie-online.dk
siden 2002: Styrelsesmedlem i Dansk Historisk Fællesråd
siden 1999: Styrelsesmedlem i Foreningen Danmarks Folkeminder

Oplæg v. konferencer, m.m.
(mindre lokalhistoriske, genealogiske m.m. foreninger ikke medtaget)

2005 >
Tilrettelægger/medunderviser på “10 ting for arkiver og museer” (ODM – kompetenceudvikling ifht. sociale medier efterår 2009)
Kulturarvspædagogik 2.0 (NCK vårkonference, Östersund 20-21 februar 2008)
Lokalhistorie, kulturarv og 2.0 (Lokalhistorisk netværk, 4. december 2007)Sportshistorie og webformidling (Odense 30. november 2007)
Archives in the 2.0 culture (Les rencontres, Malmö 23-24. november 2007)
Jagttegn for anejægere (Biblioteksskolen, 25. april 2007)
Arkivformidling, begreber, mål og metoder (m. Bente Jensen, Nordiske Arkivdage, Uppsala 23-25 august 2006)
Kulturarvsinstitutionerne og den virtuelle udfordring (Biblioteksskolen, maj 2006)

1995- 2005
Arkivet som TV-stjerne? (Konferencen ”Ut av Skattkammeret”, LLP, Oslo februar 2005)
Kulturarvspædagogik – arkivområdet i Danmark (Östersund, november 2004)
Archives’ perception of users – users’ perception of archives (m. Bente Jensen. ICA, Wien, aug. 2004)
Love in the Archives (m. Bente Jensen. ICA, Wien, august 2004)
100 years of immigration (ABM-sektoren og den multikulturelle udfordring, ABM-utvikling nov. 2003)
over-oresund, en grænseoverskridende arkvwebsite (Svensk Arkivvecka. Lund 2002)
Underviser på diverse SLA-årsmødekurser
Deltagelse som oplægsholder ”arkiverne og nettet” i Nordiske Arkivdage, 1999.
Censor ved Institut for Folkloristik (siden 1999 – instituttet ophørt).
Udarbejdelse af websider for bl.a. Kildeskriftselskabet, Skolehistorisk Selskab, Nakskov Lokalarkiv, m.fl.

1990 – 1995
Medlem af “Journalens” redaktion
Medlem af SLA´s uddannelsesudvalg (formand 1993 – 1995)
“Medredaktør” (layout) af skriftet “Folkeminder” (1994 samt 1999-2001) .
Deltagelse i debatdagen “Arkiverne og Brugerne”.
Medtilrettelægger og oplægsholder v. kurset “At sige verden ret farvel” – døden i kulturhistorisk lys (SLA).
Medtilrettelægger og oplægsholder v. kurset “Kilder til underverdenens historie”. (SLA).
Oplægsholder ved temadagen “Børns Historie” med ind­lægget “Når børn var en byrde” om illegale aborter i mellem­krigstiden. Danmarks Lærerhøjskole.
Kursusleder på interviewkursus ved SLA’s arkivdage.

2 Kommentarer

Der er lukket for kommentarer.